Het parkcharter en de herziening ervan

Het charter is het territoriaal project dat de acties van het Regionaal Natuurpark structureert voor een periode van 15 jaar. Het definieert de richtlijnen voor de bescherming, verbetering en ontwikkeling van het grondgebied, evenals de maatregelen die het mogelijk maken deze ten uitvoer te leggen.

Het parkcharter

Het charter is een contract waardoor de strijdkrachten van het gebied aan hetzelfde project deelnemen. Het charter is vooral gebaseerd op de betrokkenheid van lokale overheden; het wordt ondertekend door de gemeenten, de groeperingen van gemeenten (de zogenaamde Openbare Intergemeentelijke Samenwerkingsinstellingen of EPCI), de departementen en de regio. Iedereen verbindt zich er dus toe de doelstellingen van het charter te respecteren en deel te nemen aan de acties van het park.

De rol van het park is niet om te dwingen, maar om te overtuigen. Het park ligt in een bewoond landelijk gebied dat rijk is aan uitzonderlijk erfgoed. Het handvest moet daarom de kwesties met elkaar verzoenen; kwesties van de ontwikkeling van een levend gebied en kwesties van het behoud van het natuurlijke, culturele en landschappelijke erfgoed van datzelfde gebied.

Om te kunnen reageren op de uitdagingen van het gebied en het charter ten uitvoer te kunnen leggen, moet het Park vertrouwen op een multidisciplinair team en lokale belanghebbenden samenbrengen om innovatieve oplossingen te bedenken.

Lees het actuele parkcharter
Parkcharter 11 26

De herziening van het charter

Om het label “Regionaal Natuurpark” van de staat te verkrijgen en te behouden, moet het gebied elke 15 jaar een nieuw charter opstellen. Dit nieuwe contract wordt opgesteld door de betrokken gemeenten, intercommunales, departementen en gewesten, alvorens te worden goedgekeurd door het Gewest en de Staat.

In de Périgord-Limousin werd het huidige charter opgesteld voor de periode 2011-2026. Het is nu tijd dat het park wordt herzien en een nieuw charter voor 2026-2041 wordt ontwikkeld.

Volg de charterherzieningsprocedure