Minder voorbeelden

Het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin wordt beheerd door een gezamenlijke vereniging. Het bestaat uit verschillende besluitvormende organen en adviesorganen. 

De gemengde unie

Het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin wordt beheerd door een gezamenlijke vereniging. Hierin komen de gemeenten, gemeenschappen van gemeenten, departementen en de regio samen die deelnemen aan het parkproject.

Het Gemeenschappelijk Syndicaat is verantwoordelijk voor het beheer van het Regionaal Natuurpark. Het implementeert een duurzaam ontwikkelingsproject voor het gebied in toepassing van het handvest. Het is gemaakt van :

 • de regio Nouvelle-Aquitaine
 • de departementen Dordogne en Haute-Vienne
 • de 75 gemeenten van het grondgebied en een gedelegeerde gemeente
 • de 7 gemeenschappen van gemeenten van de territoria (openbare instellingen voor intergemeentelijke samenwerking met hun eigen belastingen)
 • de 6 toegangssteden
Raadpleeg de statuten van de gemengde vakbond

De besluitvormende organen van de gezamenlijke vakbond

Het vakbondscomité

De gemengde vakbond wordt bestuurd door een vakbondscomité. Zijn'belangrijkste besluitvormende orgaan van het park. Het bestaat uit gekozen functionarissen uit de regio, departementen, gemeenschappen van gemeenten, gemeenten en toegangssteden van de gezamenlijke unie. Het is het vakbondscomité dat neemt de grootste beslissingen. Hij kan echter bepaalde van zijn verantwoordelijkheden delegeren aan het vakbondsbureau.

Bekijk de lijst met leden

Het vakbondscomité telt 262 leden:

 • 135 houders
 • 127 vervangers

Het bestaat uit gekozen functionarissen:

 • 8 titulaire afgevaardigden aangewezen door de regio Nouvelle-Aquitaine in haar vergadering;
 • 2 titulaire afgevaardigden en 2 plaatsvervangers per afdeling, aangewezen binnen hun respectievelijke vergaderingen;
 • 1 titulair afgevaardigde en 1 plaatsvervanger per 1 inwoners, voor elke gemeente, aangewezen binnen hun gemeenteraden;
 • 1 titulair afgevaardigde en 1 plaatsvervanger aangewezen door elke poortstad, benoemd binnen hun gemeenteraden;
 • 1 titulair afgevaardigde en 1 plaatsvervanger per 5 inwoners, voor elke EPCI, en 000 extra titulair afgevaardigden voor elke EPCI die de GEMAPI-bevoegdheid heeft overgedragen aan de gezamenlijke parkunie, aangewezen binnen hun gemeenschapsraden.

Het is het vakbondscomité dat:

 • bereidt meerjarenprogramma's voor en zorgt in het algemeen voor de naleving van de verplichtingen die zijn aangegaan in het kader van het charter en voor de uitvoering van het activiteitenprogramma van het park;
 • definieert de jaarlijkse activiteitenprogramma's;
 • besluit over en stemt over begrotingen;
 • onderzoekt activiteitenverslagen en jaarlijkse financiering;
 • bereidt, monitort en valideert de fasen van de herziening van het handvest, in overleg met de regio die verantwoordelijk is voor de procedure;
 • bepaalt de te vervullen arbeidsplaatsen voor de uitvoering van programma's of de uitvoering van parkmissies;
 • kiest de president en de 1tijd onderdirecteur;
 • wijzigt de statussen.

Een deel van deze taken kan hij delegeren aan het vakbondsbureau, maar niet de belangrijkste beslissingen.

Het vakbondsbureau

Het vakbondsbureau is een beperkt besluitvormingsorgaan. Vanuit het vakbondscomité kunnen hem bepaalde verantwoordelijkheden worden gedelegeerd. Hij regelt de dagelijkse gang van zaken in het park en bereidt besluiten voor die aan het vakbondscomité worden voorgelegd. Het vakbondsbureau telt 34 volwaardige leden.

Bekijk de lijst met leden

Het vakbondsbureau bestaat uit gekozen leden van het vakbondscomité:

 • 4 afgevaardigden voor de regio Nouvelle-Aquitaine;
 • 1 titulair afgevaardigde en 1 plaatsvervanger per afdeling;
 • 12 afgevaardigden, aangewezen door het vakbondscomité, om de gemeenten te vertegenwoordigen, d.w.z. 6 in elke afdeling;
 • 2 afgevaardigden om de toegangssteden te vertegenwoordigen;
 • 1 door EPCI aangewezen afgevaardigde met een eigen belastingstelsel per 6 inwoners naar rato van de gemeenten
  geclassificeerd als PNR;
 • 2 afgevaardigden onder de EPCI met hun eigen belastingheffing, gekozen door hun collega-leden van het Uniecomité;
 • 2 afgevaardigden als president en vice-president van de GEMAPI-commissie;
 • 1 afgevaardigde voor elke EPCI, en extra afgevaardigden, waaronder twee voor GEMAPI-competentie.

De voorzitter en de 1tijd vice-president automatisch een van de plaatsen in het vakbondskantoor innemen.

Het directiekantoor

Het bestuursbureau heeft de functie vanhet voorzitterschap ondersteunen en adviseren voor alle vragen met betrekking tot parkbeheer.

De vice-presidenten die een plaats in het uitvoerend bureau bekleden, zijn elk voorzitter van een van de thematische commissies. Zo hebben zij een overzicht van de onderwerpen die het park bestrijkt.

Het parkbestuur bestaat uit:

 • Anne Marie BIJNA RODRIGUES, voorzitter van het park
 • Pascal MECHINEAU, 1er vice-president, afgevaardigde voor Financiën, Bestuur, Human Resources en voorzitter van de Oriëntatie- en Ontwikkelingsraad
 • Philippe FRANCOIS, vice-vicevoorzitter voor aquatische omgevingen, voorzitter van de GEMAPI-commissie
 • Pascal BOURDEAU, vice-vicepresident voor Biodiversiteit
 • Sébastien FISSOT, vice-vice-president voor Bosbouw, Landbouw en Kortsluiting
 • Julien MARIE, Vice-vicevoorzitter voor Toerisme en Communicatie
 • Lucien COINDEAU, vice-vice-president voor Cultuur, Territoriale Educatie en Betrokkenheid
 • Colette LANGLADE, Vice-vicevoorzitter voor ecologische transitie en aanpassing aan klimaatverandering
 • Vice-président délégué à l’Urbanisme, le Patrimoine et les Paysages

Het uitvoerend bureau bestaat uit leden van het vakbondsbureau:

 • de voorzitter en de 1tijd vice-president, gekozen door het vakbondscomité;
 • maximaal zeven andere leden, gekozen door het vakbondsbureau, die als vice-presidenten zullen dienen.

De overlegorganen van de gezamenlijke vakbond

Commissies

De commissies zijn thematische adviesorganen. Zij hebben geen beslissingsbevoegdheid. Die zijn plaatsen voor debat, oriëntatie, voorstellen, overleg en evaluatie. Zij bestaan ​​uit afgevaardigden van vakbondscommissie en voorgezeten door een vice-president van de directiekantoor. De commissies kunnen ook iedere deskundige op het betreffende terrein uitnodigen.

Het park telt 7 commissies :

 • Commissie voor aquatisch milieu – GEMAPI
 • Commissie biodiversiteit
 • Staatsbosbeheer – Landbouw – Kortsluiting
 • Commissie voor Duurzaam Toerisme – Communicatie
 • Commissie Cultuur – Territoriale Educatie – Betrokkenheid van bewoners
 • Commissie Energietransitie – Aanpassing aan klimaatverandering
 • Stedenbouw – Erfgoed – Commissie Landschap

 

ORIËNTATIE- EN ONTWIKKELINGSRAAD

De COD is een overlegorgaan dat verantwoordelijk is voor het voorbereiden van strategieën voor de implementatie van het handvest, en zorgt voor monitoring en consistentie tussen de acties van de verschillende commissies. De belangrijkste missies zijn met name:

 • Neem deel aan de evaluatie van het huidige Parkcharter
 • Definieer de problemen en de vooruitgang van het gebied tegen 2041
 • Speel een actieve rol bij de ontwikkeling van het Handvest 2026-2041

Om pluralistische expertise te garanderen, bestaat de COD uit gekozen leden en lokale belanghebbenden, waaronder gekozen vertegenwoordigers van de thematische commissies van het park, belangrijke sociaal-professionele vertegenwoordigers, lokale gekozen vertegenwoordigers en andere deskundigen uit het gebied waarvan de aanwezigheid wordt geacht relevant.

Bekijk de lijst met leden

DE WETENSCHAPPELIJKE RAAD

Om het Park te begeleiden bij zijn beslissingen kan het Park rekenen op de steun van externe deskundigen, gegroepeerd binnen de “Wetenschappelijke Raad” van het Park. Deze wetenschappelijke raad bestaat uit leden die gekwalificeerd zijn in verschillende disciplines die verband houden met de kwesties die het Park aanpakt. Hij vervult missies van reflectie, advies en voorstellen aan de voorzitter van het Park en het Uniecomité en neemt deel aan de analyse en expertise van de wetenschappelijke kwesties die verband houden met de beslissingen van het Park.

De Wetenschappelijke Raad van het park bestaat uit 7 leden.

 • Monica CARDILLO, Docent rechtsgeschiedenis (Universiteit van Limoges) en beheerder van het International Office for Water
 • Kerel COSTA, Universiteitshoogleraar plantenfysiologie, specialist in bosbouwvraagstukken (Universiteit van Limoges)
 • Edwige GARNIER, Docent geografie en planologie, specialist in erfgoedontwikkeling en territoriale ontwikkelingsvraagstukken (Universiteit van Limoges)
 • Gilles GUIBAUD, Universiteitsprofessor in milieuchemie en waterkwaliteit (Universiteit van Limoges)
 • Olivier LE GALL, INRAe Onderzoeksdirecteur in plantenvirologie
 • Yorick REJOL, Hoofd van het team ‘Ecosystemen’ van het expertise- en datacentrum natuurlijk erfgoed PatriNat. Het Ecosystems-team werkt met name aan vraagstukken rondom lichtvervuiling en klimaatverandering
 • Benoît SAUTOUR, Universiteitsprofessor, specialisten in vraagstukken die verband houden met biodiversiteit, klimaat en het functioneren van ecosystemen (Universiteit van Bordeaux)
Meer informatie