©Klik en ontkoppel

De missies van het park

Regionale natuurparken hebben vijf grote missies: promoten, behouden, ontwikkelen, bewustzijn vergroten, innoveren.

De vijf grote missies

Via de milieucode zijn vandaag de dag vijf missies toegewezen aan regionale natuurparken:

  • economische en sociale ontwikkeling;
  • bescherming van natuurlijk, historisch en cultureel erfgoed en landschap;
  • deelname aan een verfijnde territoriale planning, in het bijzonder door deelname aan de samenhang van de verstedelijking;
  • het publiek verwelkomen, informeren en voorlichten over milieu- en culturele kwesties;
  • experimenteren met nieuwe vormen van publieke actie en collectieve actie.

De precieze missies variëren van het ene regionale natuurpark tot het andere, afhankelijk van de kenmerken en specifieke uitdagingen van elk gebied. Het is belangrijk om de Parkcharter om de specifieke verplichtingen en acties van het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin te begrijpen.

Regionale natuurparken dragen bij aan het beleid van milieubescherming, ruimtelijke ordening, economische en sociale ontwikkeling en openbaar onderwijs en opleiding. Met dit doel voor ogen willen zij territoria zijn van lokale experimenten voor innovatie ten dienste van de duurzame ontwikkeling van plattelandsgebieden.
Artikel L333-1 van de Milieuwet

Aan de oorsprong van regionale natuurparken ligt de wens om het platteland te behouden

In Frankrijk werd in 1967 het label “Regionaal Natuurpark” gecreëerd om plattelandsgebieden met een uitzonderlijk natuurlijk en cultureel erfgoed te classificeren. De vraag was toen om de rijkdom van deze gebieden te beschermen en tegelijkertijd rekening te houden met de menselijke activiteiten van deze bewoonde gebieden. De staat heeft daarom een ​​nieuw juridisch raamwerk gecreëerd, waarbij hij vertrouwt op lokale autoriteiten en hun gekozen vertegenwoordigers, om het beschermingsbeleid en lokale ontwikkelingskwesties met elkaar te verzoenen.

Door de jaren heen zijn regionale natuurparken blijven evolueren om zich aan te passen aan nieuwe ecologische, sociale en economische uitdagingen. Steeds meer parken pakken vraagstukken op het gebied van de energietransitie, burgerparticipatie en aanpassing aan de klimaatverandering aan en experimenteren met oplossingen op hun grondgebied via projecten die zijn ontworpen in samenwerking met gekozen functionarissen, lokale belanghebbenden en bewoners.

Meer dan 50 jaar na de invoering van het label nemen regionale natuurparken nog steeds deel aan het beleid van milieubehoud en duurzame ontwikkeling op regionale schaal.

Ontdek de 58 parken

Onderwerpen die aan bod komen in het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin

Het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin beslaat een groot gebied van 75 gemeenten, waarvan de gekozen functionarissen betrokken zijn bij het leven in het park. Ze definiëren gezamenlijk de projecten en missies die door parkagenten zullen worden uitgevoerd.

De missies van het park richten zich op thema's die verband houden met water, biodiversiteit, landbouw, bosbouw, toerisme en natuursport, regionaal onderwijs, cultuur, kennis en kunsten en ambachten, energietransitie, erfgoed, stadsplanning, landschap en aanpassing aan klimaatverandering. Deze missies komen in vele vormen voor: activiteiten voor scholen en het grote publiek, ontwikkelings- en restauratieprojecten voor natuurlijk en gebouwd erfgoed, ontwikkeling van lokale hulpbronnen, enz.

Het is belangrijk op te merken dat het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin vooral een plek van leven is voor bijna 50 inwoners. Als de gekozen en agenten om het park dagelijks tot leven te brengen, is de werking van het park gebaseerd op uitwisseling, overleg en de associatie van de vitale krachten van het gebied. Bewoners, professionals en lokale verenigingen worden regelmatig gevraagd om deel te nemen aan verschillende projecten. De mentaliteit van een Regionaal Natuurpark is niet om te dwingen, maar om te overtuigen.

Ontdek de acties van het park