©Pascal Méchineau

#MijnPark2041

Het parkcharterproject ontkiemt momenteel op uw grondgebied! 

Voor een territoriaal project 2026-2041

lancering van de herziening van het charter van het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin

Op 27 maart 2023 startte de regio Nouvelle-Aquitaine met de herziening van het charter van het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin.

De herziening van het charter is een proces dat tot doel heeft de doelstellingen en acties van het park te actualiseren en aan te passen aan de evolutie van zijn grondgebied en zijn uitdagingen. Deze procedure duurt enkele jaren en omvat uitgebreid overleg met lokale belanghebbenden, bewoners en parkpartners. Aan het einde van deze herziening zal het park een nieuw territoriaal project moeten voorstellen voor een periode van 15 jaar: het charter 2026-2041.

Dit charter zal samen met de verschillende belanghebbenden de strategische assen definiëren voor het opbouwen van het grondgebied van morgen. De herziening is daarom een ​​essentiële stap om de duurzaamheid en relevantie van de acties van het park te waarborgen.

Door de herziening op gang te brengen, heeft de regio Nouvelle-Aquitaine ook de voorgestelde onderzoeksruimte voor het toekomstige handvest gevalideerd. Deze perimeter omvat de huidige gemeenten van het regionale natuurpark Périgord-Limousin, maar ook een uitbreiding van 16 nieuwe gemeenten die zich aan het einde van de herziening bij het park zullen kunnen aansluiten.

Het charter is het territoriaal project dat de acties van het Regionaal Natuurpark structureert voor een periode van 15 jaar. Het definieert de richtlijnen voor de bescherming, verbetering en ontwikkeling van het grondgebied, evenals de maatregelen die het mogelijk maken deze ten uitvoer te leggen.

Lees meer over het charter

Om het label “Regionaal Natuurpark” van de staat te verkrijgen en te behouden, moet het gebied elke 15 jaar een nieuw charter opstellen. Dit nieuwe contract wordt opgesteld door de betrokken gemeenten, intercommunales, departementen en gewesten, alvorens te worden goedgekeurd door het Gewest en de Staat.
In de Périgord-Limousin werd het huidige charter opgesteld voor de periode 2011-2026. Het is nu tijd dat het park wordt herzien en een nieuw charter voor 2026-2041 wordt ontwikkeld.

De herziening is een langdurig werk dat vier jaar duurt. Gedurende al die tijd blijft het Park gelabeld en blijft het werken aan de toepassing van de maatregelen van het vorige charter, die nog in uitvoering zijn. Maar gedurende deze vier jaar ontkiemde het nieuwe charter in het gebied.

De regio delegeert de ontwikkeling van het nieuwe charter aan het Park. Om dit te doen, beginnen we met het evalueren van acties uit het verleden om de balans op te maken van het huidige charter. Vervolgens voeren we een diagnose uit over het hele studiegebied om de problemen voor het gebied te bepalen. Ten slotte worden er workshops georganiseerd om het toekomstige charter op te bouwen en het park van morgen voor te stellen.

En omdat overtuigen een kracht is, brengen wij tijdens deze bijeenkomsten graag verschillende standpunten samen. Gekozen functionarissen, bewoners, professionals en belanghebbenden uit de gemeenschap in het gebied worden allemaal uitgenodigd om samen te werken tijdens deze door het Park georganiseerde tijden.

De stadia van revisie

Eenvoudige chronostap 2

2022 / Het studiegebied stelt de ontvangst van 14 gemeenten en Charente in het park voor

Wat is de reikwijdte van het onderzoek van de herziening?

Bij elke herziening moet het park zijn perimeter opnieuw beoordelen. Dit is dan de gelegenheid om een ​​studiegebied voor de ontwikkeling van het nieuwe charter voor te stellen. Dit studiegebied kan nieuwe gemeenten omvatten, naast de reeds aanwezige gemeenten in het Park.
Aan het einde van het herzieningsproces ondertekenen de gemeenten in het gebied die willen deelnemen aan het Parkproject het nieuw opgestelde charter en verbinden zich er aldus toe om via de acties van het park deel te nemen aan de uitvoering ervan.

Wie bevindt zich in dit gebied?

In 2022, na een voorselectie van 25 kandidaat-gemeenten, uitgevoerd door verkozen parkfunctionarissen, gaf het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin een ontwerpbureau de opdracht om de selectie te verfijnen door middel van een kansenstudie. Deze studie had tot doel de kandidaat-gemeenten te beoordelen op hun kwaliteit ten opzichte van de waarden van het Park, op hun motivatie en op hun samenhang met het huidige grondgebied.
Op basis van dit onderzoek heeft de Uniecommissie, het besluitvormende orgaan van het Park, gestemd voor opname in het studiegebied van 16 nieuwe gemeenten. Onder hen 4 gemeenten in de Charente. Het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin zou dus aan het einde van de herziening een nieuw departement kunnen verwelkomen.

Voorgestelde reikwijdte van het PNRPL-onderzoek

2023 / Studies voorafgaand aan de vernieuwing van het Parkcharter

De studies voorafgaand aan de herziening van het charter omvatten de eindevaluatie van het huidige charter (2011-2026) en de diagnose van de evolutie van het grondgebied.

De evaluatie maakt het mogelijk om aan bewoners, partners en gekozen ondertekenaars te rapporteren over de voortgang die het Park sinds 2011 heeft geboekt.

Dit is een kans om een ​​stapje terug te doen ten opzichte van de genomen maatregelen. Dit is een noodzakelijke tijd vóór de ontwikkeling van het nieuwe charter.

Het doel van het uitvoeren van de territoriale diagnose is om de ontwikkelingen in het gebied sinds 2008 (datum van de laatste diagnose) te identificeren en de gegevens van het gebied bij te werken.

Dit zal het mogelijk maken de inhoud van het volgende charter beter aan te passen.

 

2024 / overleg & overleg

Het jaar 2024 is het jaar van de territoriale dialoog en het overleg tussen de verschillende betrokken actoren. Op basis van voorlopige studies hebben de gekozen functionarissen van het park tien belangrijke kwesties geïdentificeerd op het gebied van het behoud van natuurlijk en cultureel erfgoed, economische ontwikkeling, ruimtelijke ordening en betrokkenheid van burgers. Bewoners, parkpartners en door de gemeenschap gekozen functionarissen werden uitgenodigd om hun verwachtingen en ideeën voor actie rond deze verschillende thema's kenbaar te maken tijdens bijeenkomsten gewijd aan elk publiek.

De geuite meningen en de verzamelde ideeën zullen worden meegenomen bij het schrijven van een voorontwerp van charter, gepland voor de zomer van 2024.

Meer informatie ⭢

Evaluatie van het Handvest

Eindevaluatie 2023 / Over het charterprogramma: evalueer het verleden om je beter voor te bereiden op de toekomst Na een eerste…

DSC 0875 ©Pascal Méchineau Meer informatie

Diagnostisch

De diagnose is een voorbereidend element bij het opstellen van het toekomstige charter. Via de diagnose bepalen we de...

Diagnostisch Meer informatie

Territoriale dialoog

Om het volgende charter van het park te schrijven, wordt de territoriale dialoog gevoerd met alle belanghebbenden van de…

20240521 Openbare bijeenkomst Champagnac Herzieningscharter Meer informatie

Zomerschool

Een terugblik op de eerste zomeruniversiteit in het Park – 2023 Op 31 augustus 2023 ging de eerste zomeruniversiteit in het Park van start…

Université d'été Meer informatie

Charternieuws