juridische informatie

1 - Algemeen

De gepubliceerde informatie is indicatief. GEMENGDE UNIE Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin zet alle middelen in die het tot zijn beschikking heeft om betrouwbare en actuele informatie op zijn website te garanderen.

Er kunnen fouten of weglatingen worden opgemerkt. Er wordt aan herinnerd dat de online digitale versie van de informatie niet het referentie-element is, maar dat alleen de digitale of papieren versie die is vastgelegd in het informatiesysteem van het Regionaal Natuurpark van de Périgord-Limousin en niet online toegankelijk is, authentiek is.

Deze wettelijke reserveclausule is niet bedoeld om de aansprakelijkheid van de uitgever te beperken op een manier die in strijd is met de toepasselijke nationale wetgeving, noch om deze uit te sluiten in gevallen waarin hij mogelijk is ingeschakeld onder de genoemde wetgeving.

De internetgebruiker moet de juistheid van de informatie waarborgen en eventuele correcties doorgeven die hij nuttig acht. De uitgever is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor het gebruik en de interpretatie van de inhoud van de site, en voor enige directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin streeft naar duurzaamheid, continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening. Zij wijst echter alle aansprakelijkheid af in geval van tijdelijke of permanente ontoegankelijkheid van de inhoud.

2 – Links naar sites van derden

Het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden waarnaar vanaf zijn site links worden gemaakt.

3 – Links naar de website https://www.pnr-perigord-limousin.fr

De website van het Regionaal Natuurpark van de Périgord-Limousin geeft elke website of elk ander medium toestemming om ernaar te verwijzen of een hyperlink op te zetten die naar de inhoud ervan verwijst, onder voorbehoud van:

  • Voorafgaande schriftelijke toestemming hebben verkregen van het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin
  • Dat de inhoudsintegriteit van de gelinkte pagina wordt gerespecteerd en dat toegang tot de pagina's die deze links naar de site bevatten https://www.pnr-perigord-limousin.fr is gratis en zonder voorwaarden.
  • Dat de bereikte pagina niet genest is binnen andere pagina's van de site van derden, met name door middel van een frame (of "frame"), dat wil zeggen dat de pagina's van de site https://www.pnr-perigord-limousin.fr
  • zijn niet genest binnen de pagina's van een andere site, maar toegankelijk door een apart venster te openen in de browser van de internetgebruiker.
  • Om de bron voor elke link te vermelden, in het bijzonder wanneer het een directe link naar inhoud is
  • Dat de site met deze links geen identiteit en/of inhoud gebruikt, zowel redactioneel als grafisch, die zou kunnen leiden tot verwarring met de officiële site van het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin (usurpatie), in de zin van artikel 226-4 -1 van het Wetboek van Strafrecht.

Deze toestemming is niet van toepassing – en is per definitie verboden – op sites waarvan de inhoud wordt of kan worden gelijkgesteld met strafbare feiten: het bepleiten van misdaden tegen de menselijkheid of terrorisme, oproepen tot terrorisme of rassenhaat, kinderpornografie, het aanzetten tot geweld, enz.) en , in grotere mate, die de gevoeligheid van het grootste aantal mensen en het imago van het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin kan schaden. Het Regionaal Natuurpark van de Périgord-Limousin behoudt zich het recht voor om te verzoeken om de verwijdering van een link die zij als niet-conform beschouwt.

4 – Auteursrecht en intellectueel eigendom

De multimedia-inhoud van de website https://www.pnr-perigord-limousin.fr is het exclusieve eigendom van het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin in zijn hoedanigheid van auteur in de zin van de artikelen L111-1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Tenzij schriftelijk toegestaan ​​door het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin, is elk gebruik van werken, anders dan reproductie en individuele en privéconsultatie, in overeenstemming met artikel L122-5 van de Wet op de Intellectuele Eigendom, verboden.

Wanneer reproductie is toegestaan, wordt de volgende vermelding gevraagd: “inhoud afkomstig van de officiële website van het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin”. Het Regionaal Natuurpark van de Périgord-Limousin behoudt zich het recht voor om elk gebruik van zijn logo goed of af te keuren.

5 – Fotocredits

Alle foto's op deze site worden beschermd door de Code van intellectuele en artistieke eigendom. Sommige mogen worden gereproduceerd na voorafgaande schriftelijke toestemming van het gemeentehuis en met vermelding van de auteur en de bron.

Deze verzoeken moeten worden gericht aan het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin. Tenzij anders vermeld, worden de fotocredits toegeschreven aan “Parc naturel régional Périgord-Limousin”.

Foto credits:

6 – Bescherming van persoonsgegevens, vertrouwelijkheid

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten of verkocht aan derden.

Voor statistische doeleinden wordt een cookie op de apparatuur van de internetgebruiker geplaatst. Het maakt geen identificatie mogelijk, maar het registreert informatie met betrekking tot navigatie op de website https://www.pnr-perigord-limousin.fr. Het belangrijkste doel van deze cookie is om de site aan te passen aan de verzoeken van internetgebruikers en om het publiek te meten (aantal bezoeken, bekeken pagina's, activiteit van de internetgebruiker, frequentie van terugkeer, enz.). De bewaartermijn voor de verzamelde informatie is zes maanden.

De informatie die op de siteformulieren wordt gevraagd, kan verplicht zijn (aanwezigheid van het *-symbool) of optioneel. Ze zijn bestemd voor de diensten van het Regionaal Natuurpark van de Périgord-Limousin die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van de aanvragen. De uitgevoerde behandelingen worden gespecificeerd en het verzamelen van toestemming is geïntegreerd in de formulieren.

Voor meer informatie over hoe wij uw gegevens verwerken, lees onze Privacybeleid.

7 – Algemene verordening gegevensbescherming 2016-679 (AVG)

Het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin verwerkt persoonsgegevens. Het is onderworpen aan de bepalingen van de Europese verordening 2016/679 van 27 april 2016 aangevuld door de Wet Bescherming Persoonsgegevens (herschreven bij besluit van 12 december 2018) en van toepassing vanaf 1 juni 2019 (decreet 2019-536).

De verantwoordelijkheid voor de uitgevoerde verwerkingen ligt bij Parc naturel régional Périgord-Limousin, met uitzondering van die waarvoor enkel een link naar een dienst van derden wordt aangeboden.

De internetgebruiker heeft de rechten voorzien door de Europese regelgeving inzake gegevensbescherming: toegang, bezwaar, rectificatie en verwijdering (onder voorwaarden).

Het Regionaal Natuurpark van de Périgord-Limousin heeft een afgevaardigde voor gegevensbescherming aangesteld die het officiële aanspreekpunt is voor alle vragen met betrekking tot de uitoefening van de rechten van personen die betrokken zijn bij de uitgevoerde verwerking.

8 – Toepasselijk recht en bevoegdheidsverdeling

Elk geschil in verband met het gebruik van de site https://www.pnr-perigord-limousin.fr valt onder het Franse recht. De consument kan beslag leggen op ofwel een van de jurisdicties die territoriaal bevoegd zijn krachtens het wetboek van burgerlijke rechtsvordering, ofwel de jurisdictie van de plaats waar hij woonde op het moment van het sluiten van de overeenkomst of het plaatsvinden van de schadebrengende gebeurtenis.

9 – Contacten

Voor elke vraag met betrekking tot uw persoonsgegevens of om uw rechten uit te oefenen, kunt u contact opnemen met onderstaande publicatiebeheerder:

Publicatie Manager

Dhr. Fabrice Chateau – info@pnrpl.com

Adres :

Maison du Parc – La Barde 555 Route de l’Ancienne Filature, 24450 LA COQUILLE

10 – Creatie van de site

YATA! Merk Logitourism
Web- en mediacommunicatiebureau
https://www.yata.fr
Stadhuisplein 11 – 39000 Lons le Saunier
1 Rue de Lille – 59100 Roubaix
03-63-67-21-11

Website hosting
Digitaal bos – GreenWeb SAS