©Klik en ontkoppel

Het bos, voor duurzaam beheer

Het bos beslaat meer dan 43% van de oppervlakte van het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin, deze rijke en gevarieerde omgeving siert het lokale landschap. Van kastanjebosjes tot eikenbossen, inclusief recente naaldplantages en gemengde bossen: dit bos is een mozaïek van kleuren en aspecten.

Het bos, een plurale en belangrijke hulpbron voor de territoriale economie

Het bos vormt niet alleen de plaatselijke landschappen, maar herbergt ook talrijke soorten, fauna en flora, waardoor het een opmerkelijke natuurlijke omgeving is, vooral omdat bomen en water in de Périgord-Limousin vaak met elkaar vermengd zijn. Hoewel deze bossen onveranderlijk lijken, zijn ze in feite, net als andere semi-natuurlijke en natuurlijke omgevingen, onderhevig aan de ineenstorting van de biodiversiteit en de gevolgen van klimaatverandering.

Dit bos, dat voor 99% privé is, is de locatie van een belangrijke economische activiteit die wordt uitgeoefend door bedrijven (ZKO's of KMO's) die het lokale hout in al zijn vormen promoten: artistieke ambachten, bouwhout, parket, timmerwerk, omheiningen en palen, brandhout, exploitatie ... De structurering van deze lokale bosbouwsectoren in kortsluitingen draagt ​​bij aan de ontwikkeling van de hulpbronnen van het gebied.

Het is een uitdaging voor het park om te werken aan de ontwikkeling van bosbestanden met het oog op duurzaam beheer. 

ONTWIKKEL LOKALE BOSSECTOREN, REKENING HOUDEND MET MILIEU-UITDAGINGEN

Via zijn handvest heeft het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin zichzelf tot doel gesteld om duurzame operationele antwoorden te bieden aan belanghebbenden in de bosbouwsector, in het licht van de sociaal-economische ontwikkelingen en de klimaatverandering (aanpassing van variëteiten, soorten, productiewijzen en beheer aan nieuwe omstandigheden).

De missies van het park op dit gebied zijn gebaseerd op de organisatie van korte toeleveringsketens, de bevordering van lokale productie en steun voor een beter bosbeheer, voor een duurzame en veerkrachtige sector in het licht van toekomstige veranderingen.

Zie het parkcharter
kastanjestammen cLesartsverts Bernard Lanoe

Ondersteuning van geïntegreerd beheer en ontwikkeling van het bos

Het doel van het park is om samen te werken met alle belanghebbenden in de houtsector om een ​​hoogwaardige hulpbron te bestendigen en de valorisatie ervan te verbeteren, met respect voor de multifunctionaliteit van bosgebieden. Om dit te doen ondersteunt het boseigenaren en belanghebbenden in de bosbouwsector in de richting van een beter beheer van het milieu: aanpassing van plantages, bewustzijn van het erfgoed en de functionele waarde van het bos, implementatie van meer beredeneerde beheersmethoden, enz. In deze context voert studies uit (LPO, SEL, enz.), experimenteert met zijn partners (CRPF, ONF, enz.) en promoot initiatieven en goede praktijken die door lokale belanghebbenden of andere gebieden zijn ingevoerd.

MAAK VAN HET MERK VALEURS PARC EEN HEFBOOM OM KORTE SECTOREN IN HET GRONDGEBIED TE IDENTIFICEREN EN TE ORGANISEREN

Zorgen voor de ontwikkeling en erkenning van het grondgebied door de toepassing van Merk Park Values op lokale producten is een van de doelstellingen van het park. Zo ondersteunt het park producenten in collectieve reflectie om een ​​marketing- en communicatiestrategie voor deze producten te definiëren.

PROMOTIE VAN LOKALE PRODUCTIES MET POTENTIEEL

Het park heeft tot doel de inspanningen ter bevordering van de lokale productie te ondersteunen en te versterken. Om dit te doen ondersteunt en ondersteunt het de ontwikkeling van gedeelde instrumenten voor de transformatie van bosbouwproducten en collectieve acties, door lokale netwerken van projectleiders te stimuleren.

HET PUBLIEKE BEWUSTWORDING VERHOGEN, DE UITWISSELING TUSSEN VERSCHILLENDE ACTOREN INFORMEREN EN BEVORDEREN

Dit bos en deze houtindustrie maken deel uit van een territorium: de exploitatie maakt gebruik van de sporen en de wegen, de kap heeft een effect op het landschap, de bedrijven verhuren lokaal, het meubilair wordt gevonden in lokale toeristische trekpleisters... Het Park ondersteunt daarom ook de acties van uitwisselingen tussen gekozen functionarissen, bosbouwers, natuuronderzoekers en lokale bevolking. Het ondersteunt ook het bewustzijn van verschillende doelgroepen (scholen, het grote publiek, eigenaren, enz.) over bosbouwkwesties. Ten slotte voert het experimenten uit om ruimtes voor dialoog te creëren rond ontwikkelingsprojecten, bosbeheerprojecten, enz.

Acties voor een duurzame sector

Het park werkt samen met verschillende belanghebbenden uit de bosbouw en in verschillende stadia van de sector, van beheer tot productpromotie, om een ​​dynamische en duurzame sector te ontwikkelen.

Promotie van lokale bedrijven via het merk Valeurs Regionaal Natuurpark

Het regionale merk Valeurs Parc naturel is een ontwikkelingsinstrument. Het brengt professionals samen…

Honingmerk Cecile Robert pnrpl ©Cécile Robert (Pnrpl) Meer informatie

bos

Bedieningsprocedure voor loggen

Opstelling van een protocol om de dialoog tussen gekozen functionarissen en bosbouwprofessionals te systematiseren voordat...

training voor boswegfunctionarissen cLDANGLA PNRPL Meer informatie