©Florian Grollimund

Erfgoed dat behouden, hersteld en verbeterd moet worden

Het verzoenen van erfgoedbehoud en architecturale evolutie

Met de toenemende gevoeligheid voor het milieu evolueren gebouwen naar een soberder levensstijl of moderner gebruik. Isolatie, apparaten voor hernieuwbare energie of eenvoudige aanpassing van gebouwen aan een nieuwe levensstijl; deze veranderingen moeten verzoend worden met het behoud van erfgoed.

Architectonische innovatie wordt vaak beperkt door de huidige beperkende wettelijke bepalingen in stedenbouwkundige documenten, die geen kwaliteitsarchitectuur garanderen. Interventie op oude gebouwen vereist, naast de voorschriften, specifieke knowhow om de architectonische kenmerken van het gebied te behouden en te versterken door middel van een hedendaagse expressie. Het doel is om goede praktijken te verspreiden via demonstratielocaties, waarbij wordt gezorgd voor het behoud van de lokale architectonische kenmerken, de ontwikkeling van architectuur met hoge milieuprestaties en de architectonische kwaliteit van het gebied, met name met betrekking tot operationele gebouwen.

Ten slotte draagt ​​het behoud en de bevordering van archeologisch erfgoed, en in het bijzonder van archeologische vindplaatsen, bij aan het beleid van ruimtebeheer en landschapsbehoud.

korenmolen van Chez Raymondeau in Gorre, gebouwd in 1913. Credits Florian Grollimund ©Florian Grollimund
Korenmolen Chez Raymondeau in Gorre, gebouwd in 1913
exploitatie in banken in de Planeaux-groeve in Thiviers Credits Florian Grollimund ©Florian Grollimund
Bankmijnbouw in de Planeaux-groeve in Thiviers
schuurmodel van het Chateau de Puycharnaud in Saint Estephe Credits Florian Grollimund ©Florian Grollimund
Modelschuurstal van het Château de Puycharnaud in Saint-Estèphe
Opgravingen 2021 site van de Hunter's Chair Saint Marie de Vaux Molensteengroeve Credits Jean Guy Peyrony ©Jean-Guy Peyrony
Opgravingen 2021, site van de Hunter’s Chair – Saint Marie de Vaux – Slijpsteengroeve

Ontwikkel sectoren die lokale hulpbronnen in gebouwen bevorderen door te werken aan architectonische kwaliteit

Zie het parkcharter
Station La Coquille Credits Florian Grollimund ©Florian Grollimund

Identificeer lokale bronnen en netwerk belanghebbenden rond het opbouwen van kennis

 

Acties bevorderen om gebouwd erfgoed te behouden en te herstellen

 

Bevorderen van het behoud van archeologisch erfgoed

 

Het Regionaal Natuurpark Périgord-Limousin kan u adviseren over verenigingen of structuren die financiële of technische hulpprogramma's uitvoeren. Hij staat ook tot uw beschikking om technische ondersteuning te bieden als u plannen heeft om uw woning open te stellen voor bezichtigingen.

Aarzel niet om contact op te nemen met het park. Zij kunnen u vertellen of zij u kunnen ondersteunen en hoe!

Acties om erfgoed te behouden en te verbeteren

 

Behoud van archeologisch erfgoed

De Périgord-Limousin herbergt een rijk archeologisch erfgoed met een grote diversiteit, dat een eeuwenoude bezetting weerspiegelt...

Opgravingen 2021 site van de Hunter's Chair Saint Marie de Vaux Molensteengroeve Credits Jean Guy Peyrony ©Jean-Guy Peyrony Meer informatie

Ontwikkeling van industrieel erfgoed

Het gebied, dat voornamelijk uit bossen en waterwegen bestaat, heeft de vestiging bevorderd...

de mechanische breiers van de kledingfabriek Broussaud in Les Cars Credits Florian Grollimund ©Florian Grollimund Meer informatie

Erfgoed nieuws